LVC


In 1988 besloten de exploitanten van de dan 32 crematoria in Nederland de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) op te richten. Bij de oprichting worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

 

  • Gezamenlijk overleg over alle voor crematoria van belang zijnde zaken;
  • Het komen tot gezamenlijke beleidsadviezen in de dienstverlening;
  • Vertegenwoordiging van de gezamenlijke crematoria naar het Rijk, bedrijven en particulieren.
     

Hoewel we ze nu waarschijnlijk iets anders zouden opschrijven, zijn deze doelstellingen ook voor de LVC van vandaag nog steeds van toepassing.

 

Bestuur

  • Jaap Blaak (voorzitter)
  • Sabrina Franken - van Velzen (secretaris)
  • Chris Beaulen (penningmeester)
  • Roel Stapper (pr & voorlichting)
  • Diana Philippo