Disclaimer


Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de LVC.

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan de LVC niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onjuiste of onvolledige informatie. Ook is de LVC niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inhoud van ons toegezonden informatie.