Nieuw bestuurlid LVC

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Vereniging van Crematoria - op 4 april 2018 in De Bilt - is mevrouw Diana Philippo benoemd tot nieuw bestuurslid. Klik hier voor de bestuurssamenstelling.