€150.000 van Vaillantfonds voor Stichting Hulphond

Uit handen van LVC-secretaris Henry Keizer ontving Frits Wester, ambassadeur van de Stichting Hulphond, op 28 augustus een cheque van € 150.000 namens het Dr. C.J. Vaillantfonds. Bij de overhandiging waren zowel directieleden van de Stichting Hulphond als Anne de Ruijter met haar hulphond Noralie aanwezig. “Het is een voorrecht om zo’n prachtige cheque namens Hulphond Nederland in ontvangst te mogen nemen. Ik ben al jaren met veel trots ambassadeur van de stichting en het blijft bijzonder om te zien dat iemand als Anne dankzij haar hulphond Noralie zelfstandig kan leven en wonen,” aldus Frits Wester. Dankzij de donatie van het Dr. C.J. Vaillantfonds kunnen zes hulphonden worden opgeleid en overgedragen aan mensen met uiteenlopende zware handicaps. Henry Keizer: “Het Dr. C.J. Vaillantfonds ondersteunt projecten en waardevolle initiatieven in de maatschappij. Wij zijn zeer onder de indruk van het mooie werk van Hulphond Nederland én zijn verheugd dat wij hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan hun doelstelling en daarmee aan onze maatschappij.”

 
Hulphond Nederland
 
Hulphond Nederland leidt honden op tot Hulphond. Een Hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie een menswaardig bestaan. Zo opent een Hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op, doet was in de wasmachine, betaalt in de winkel, drukt op licht- en liftknoppen. Een Hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger te maken. Een Hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die anders gesloten blijven. Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook veel sociaal-economische voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd. Hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld aan cliënten. De gelden worden bijeengebracht door donateurs, sponsoren, serviceclubs, verzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.


Op de foto van links naar rechts Eric Brouwer (Stichting Hulphond), Henry Keizer (secretaris LVC), Frits Wester (ambassadeur Stichting Hulphond) en Rudolph Strickwold (Stichting Hulphond). Op de voorgrond Anne de Ruijter met haar Hulphond Noralie.
 
Voor meer informatie over het Dr. C.J. Vaillantfonds klik hier.